Chuyên viên lập trình việt có thu nhập khởi điểm bình quân 154 triệu đồng/người/năm
28 Tháng Chín, 2017
Cần làm gì để không bị khóa iphone đòi tiền chuộc?
29 Tháng Chín, 2017

Cách kiểm tra mã độc bên trong dữ liệu

(PL)- Nếu lo ngại một tập tin nào đó có chứa mã độc (malware), bạn có thể sử dụng công cụ VirusTotal để kiểm tra trước khi tải về. 

Đầu tiên, bạn hãy truy cập địa chỉ www.virustotal.com, sau đó chọn File và tải lên tập tin cần kiểm tra. Ngoài ra còn có lựa chọn quét liên kết (URL) và quét tên miền, địa chỉ IP (Search). VirusTotal sẽ kiểm tra tập tin thông qua 64 bộ máy Antivirus, nếu kết quả trả về là 0/64, người dùng có thể an tâm tải về và sử dụng.

NGUYỄN MINH

Trả lời