GIÁ TRỊ VĂN BẰNG

Sinh viên Trường Cao đẳng iSpace khi tốt nghiệp ra trường ngoài văn bằng Cao đẳng theo chuẩn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có giá trị toàn quốc, các bạn còn được cấp thêm các loại chứng chỉ, chứng nhận về chuyên môn của iSpace và doanh nghiệp đồng hành có giá trị thực tiễn rất cao