Các khóa chuyên đề ngắn hạn
20 Tháng Chín, 2016
Quy định thực tập và đồ án tốt nghiệp
20 Tháng Chín, 2016

Học phí các ngành nghề năm 2018

hoc phi

Ghi chú:

  • Học phí trên đã bao gồm học phí Anh Văn, thực hiện đề tài và bảo vệ tốt nghiệp.
  • Sinh viên đóng học phí cho cả học kỳ I và học kỳ II thì được giảm 10% trên học phí của học kỳ II.
  • Sinh viên đóng học phí 1 lần (trọn khóa) hoặc 1 năm (3 học kỳ) thì được giảm 10% trên số học phí mỗi lần đóng.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Trả lời