LỄ KHAI GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 25 - Trường Cao Đẳng iSpace Cần Thơ