Học kỳ trải nghiệm – 5 lý do SV để đến với mô hình
18 Tháng Năm, 2017
Đăng ký nhập học
18 Tháng Năm, 2017

Môi trường học tập tại iSpace

Xác định “Lấy tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí của mọi hoạt động”, Trường Cao đẳng nghề iSpace Cần Thơ luôn nỗ lực xây dựng một môi trường năng động, thực tiễn và chăm sóc toàn diện đời sống học tập lẫn tinh thần của sinh viên.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Trả lời