21 Tháng Chín, 2016

CLB IT: Quy chế hoạt động Câu lạc bộ

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1:    Mục đích Tạo sân chơi công nghệ (CN), học thuật (HT) cho sinh viên (SV) của Khoa toàn hệ thống, cập nhật CN và nghiên cứu khoa học (NCKH), tạo cầu nối giữa DN và Khoa. Điều 2:    Chức năng và nhiệm vụ Tổ chức hội thảo CNHT/NCKH (nội bộ và có […]