21 Tháng Chín, 2016

Chương trình đào tạo Cao đẳng An ninh mạng – CyberSec

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Đào tạo sinh viên trở thành những Chuyên viên An ninh mạng thực thụ với khả năng làm chủ công nghệ và bảo vệ an toàn hệ thống thông tin (HTTT) trên nền Windows, Linux và thiết bị hạ tầng mạng; làm chủ các công nghệ bảo mật tiên tiến nhất; nắm bắt các kỹ […]