21 Tháng Chín, 2016

Lập trình di động: Ngành mới đang “hot”

Lao động mới ra trường đều được trả mức lương từ 500 – 700 USD/tháng, 3 năm kinh nghiệm nhận mức lương trên dưới 1.000 USD/tháng là chuyện thường. Trả phí cao cũng không tìm ra người Theo khảo sát về xu hướng nhu cầu nhân lực của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị […]