20 Tháng Chín, 2016

Quy định thực tập và đồ án tốt nghiệp

1-  Thực hiện đồ án Nhận đề tài vào đầu giai đoạn 2, học kỳ cuối của khoá học, căn cứ theo tiến độ học tập; Thời gian từ 3 – 5 tháng đối với trình độ trung cấp nghề; từ 4 – 6 tháng đối với trình độ cao đẳng nghề. Thực hiện đề tài theo nhóm, từ 3 […]