18 Tháng Năm, 2017

Giới thiệu Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG: I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ: Đào tạo nghề theo 3 cấp độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề của các ngành: Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Truyền hình Internet. Đặc biệt đào tạo tập trung vào các nghề mang tính đón đầu xu hướng mới trong lĩnh vực […]