21 Tháng Chín, 2016

CyberSec: Triển khai hệ thống HoneyNet

Honeynet là hệ thống được thiết kế nhằm chủ đích lôi kéo tin tặc (hacker) tấn công vào hệ thống giả lập, bố trí bên cạnh hệ thống chính của doanh nghiệp nhằm mục đích: Thu thập các kỹ thuật, phương pháp tấn công, các công cụ mà hacker sử dụng, đặc biệt là các kỹ thuật tấn công mạng mới, các […]