18 Tháng Năm, 2017

Kỹ thuật thương mại điện tử – Digital Marketing & e-Commerce

1. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT: Chương trình đào tạo được xây dựng theo chương trình chuẩn quốc tế về e-Commerce, vận dụng các sản phẩm phần mềm công nghệ như Microsoft, Google, Facebook, …vào việc học và trải nghiệm thực tế. Sinh viên học và thực hành trên Kỹ thuật thương mại điện tử, sản phẩm và hệ thống Labs […]
27 Tháng Chín, 2016

Văn bằng tốt nghiệp Nghề Kỹ thuật thương mại điện tử

Văn bằng/chứng nhận công nghệ và kết quả hoàn tất Nghề Kỹ thuật thương mại điện tử: Chứng nhận về Digital Marketing “iSpace Digital Marketing – Google, Facebook, Email và Mobile Marketing” Bộ website thương mại điện tử (SEO, e-Payment). Bản kế hoạch và dự án triển khai về Digital PR & Marketing cho một thương hiệu/sản phẩm cụ thể. […]