21 Tháng Một, 2018

Tuyển sinh liên thông năm 2019

Trường Cao đẳng CNTT iSPACE – Phân hiệu Cần Thơ thông báo tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng đợt I năm 2019 như sau: 1.  Chuyên ngành tuyển sinh  Quản trị mạng+sec (theo hướng an ninh mạng) Thiết kế đồ họa 2.  Điều kiện tuyển sinh:  Sinh viên tốt nghiệp (hoặc chuẩn bị tốt nghiệp) bậc TCN/TCCN, ngành CNTT  […]