9 Tháng Chín, 2016

iSpace tuyển sinh các khóa ngắn hạn chuyên về thực hành

1. Đối tượng và hình thức tuyển sinh: Đối tượng tuyển sinh: Người từ đủ 15 tuổi trở lên có sức khỏe phù hợp với nghề học. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.  2. Chương trình, Thời gian đào tạo và học phí:   TÊN KHÓA BUỔI THỜI GIAN HỌC PHÍ BÁC SĨ MÁY TÍNH CƠ BẢN 46 […]