18 Tháng Năm, 2017

Đăng ký nhập học

  THỦ TỤC NHẬP HỌC BAN ĐẦU TẠI iSPACE CÁCH 1: Nộp hồ sơ nhập học ban đầu tại Bộ phận tư vấn các Cơ sở; hoặc gửi bưu điện về Phòng Tuyển Sinh Hồ sơ nhập học ban đầu bao gồm: Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Học phí học kỳ 1: […]