20 Tháng Chín, 2016

Các khóa chuyên đề ngắn hạn

I. NGHỀ ĐÀO TẠO: Bác sĩ máy tính chuyên khoa PC – Laptop Chuyên viên hệ thống mạng Thiết kế quảng cáo Xử lý hình ảnh Quản trị hệ thống mạng Cisco Thiết kế website II. CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO:   III. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT: Đảm bảo học viên sau khóa học đủ năng lực làm việc […]