21 Tháng Chín, 2016

iSpace chú trọng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên

Bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên ngành, Trường Cao đẳng CNTT iSpace luôn chú trọng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua việc xây dựng các sân chơi bổ ích, những hoạt động cộng đồng nhằm phát huy tinh thần làm việc nhóm, tính sáng tạo, tự chủ và tích cực của sinh viên. Các […]