30 Tháng Ba, 2017

Chương trình Đào tạo Bác sỹ máy tính căn bản

Khóa Đào tạo Bác Sĩ Máy Tính Căn Bản, được truyền đạt những kinh nghiệp thực tế, những Pan tình huống thông thường đến phức tạp, khóa học giúp cho học viên vững chắc khi bước ra hành nghề hoặc mở cửa hàng, công ty. Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn và tư vấn thành một người thợ chuyên nghiệp. […]