18 Tháng Năm, 2017

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Trường Cao Đẳng iSpace Cần Thơ xác định sứ mệnh của Chính mình là: Trở thành một trường Cao đẳng đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao chuyên về thực hành và đáp ứng được nhu cầu giáo dục, đào tạo của cộng đồng và nhu cầu nhân lực của xã hội. Góp phần tạo ra nhiều “Cử Nhân/Kỹ Sư Thực […]