21 Tháng Một, 2018

Tuyển sinh Cao đẳng – Trung cấp năm 2019

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN ĐÀO TẠO Học sinh tốt nghiệp THPT 2,5 năm Học viên tốt nghiệp Chương trình Bác sĩ Máy tính tại iSpace 2 năm Sinh viên Đang học ĐH/CĐ/TC muốn chuyển ngành 1,5 – 2 năm Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp CNTT 1 năm II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển […]