18 Tháng Năm, 2017

Viện CSO ra mắt thao trường mạng đầu tiên tại Việt Nam

 Ngày 3-11-2017 tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu và huấn luyện an ninh mạng (Viện CSO) ra mắt hệ thống thao trường mạng. Ông Đỗ Ngọc Duy Trác và các chuyên gia Viện CSO diễn tập tình huống hacker tấn công hệ thống nhà máy điện và làm ngưng toàn bộ máy phát điện  Viện CSO cũng diễn tập tình huống […]