Văn bằng, ấn phẩm Nghề Thiết kế đồ họa - Trường Cao Đẳng iSpace Cần Thơ
Văn bằng, sản phẩm Nghề Lập trình ứng dụng di động
27/09/2016
Văn bằng tốt nghiệp Nghề Kỹ thuật truyền hình Internet
27/09/2016

Văn bằng, ấn phẩm Nghề Thiết kế đồ họa

Văn bằng, chứng nhận, ấn phẩm Nghề Thiết kế đồ họa:

  • Bộ ấn phẩm ảnh nghệ thuật
  • Bộ ấn phẩm tạp chí/sách/báo
  • Bộ sản phẩm giao diện web
  • Bộ ấn phẩm TVC quảng cáo, hình hiệu TV-Intro
  • Bộ ấn phẩm nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp
  • Bằng tốt nghiệp cao đẳng “Thiết kế đồ họa”.

  • Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Văn bằng, ấn phẩm Nghề Thiết kế đồ họa
Rate this post