Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị mạng Sec+ – Network Admin
21 Tháng Chín, 2016
Văn bằng, sản phẩm Nghề Lập trình ứng dụng di động
27 Tháng Chín, 2016

Văn bằng tốt nghiệp Nghề An ninh mạng

Văn bằng/chứng nhận/chứng chỉ công nghệ và kết quả hoàn tất Nghề An ninh mạng:

  • Chứng nhận/chứng chỉ về kỹ năng máy tính: “Bác sĩ máy tính thực hành”.
  • Chứng nhận về thiết kế cơ bản giải pháp cáp mạng Nexans: “Nexans Cabling Solutions Basic Design”.
  • Chứng nhận về quản trị hệ thống mạng Microsoft: “iSpace iCSE – Windows Server Infrastructure”.
  • Chứng nhận về quản trị hạ tầng mạng Cisco: “iSpace iCNA – Cisco Network Routing & Switching”.
  • Chứng nhận về công nghệ mạng Draytek: “Draytek Networking”.
  • Chứng chỉ về công nghệ bảo mật mạng Cyberoam: “CCNSP – Cyberoam Certified Network & Sercurity Professional”.
  • Chứng nhận nền tảng an ninh mạng – “iSpace iSEC – Network Security Essentials”;
  • Sản phẩm đồ án tốt nghiệp an ninh mạng.
  • Bằng tốt nghiệp Cao đẳng “An ninh mạng”.

  cyber_ccnsp-e1463991407957-768x548 mau-cn_isec mau-cn_icse mau-cn_icna

 draytek-cert-768x557nexanscert

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Trả lời