Văn bằng tốt nghiệp Nghề An ninh mạng
27 Tháng Chín, 2016
Văn bằng, ấn phẩm Nghề Thiết kế đồ họa
27 Tháng Chín, 2016

Văn bằng, sản phẩm Nghề Lập trình ứng dụng di động

Văn bằng, chứng nhận, sản phẩm Nghề Lập trình ứng dụng di động:

  • Bộ sản phẩm Windows Phone App/Game
  • Bộ sản phẩm iOS App/Game
  • Bộ sản phẩm: Android App và Android Game
  • Sản phẩm đồ án tốt nghiệp Apps và Games
  • Bằng tốt nghiệp “Cao đẳng Lập trình máy tính (Lập trình ứng dụng di động)

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Trả lời