21 Tháng Chín, 2016

Ra mắt CLB IT và CLB Anh ngữ khả dụng

Xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của sinh viên, Đoàn trường Cao đẳng CNTT iSpace và Khoa CNTT đã ra mắt CLB IT và CLB Anh ngữ khả dụng tạo cơ hội nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cũng như rèn luyện ngoại ngữ cho các bạn sinh viên iSpace. Đồng thời, tạo một sân chơi để sinh viên trong […]
21 Tháng Chín, 2016

iSpace chú trọng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên

Bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên ngành, Trường Cao đẳng CNTT iSpace luôn chú trọng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua việc xây dựng các sân chơi bổ ích, những hoạt động cộng đồng nhằm phát huy tinh thần làm việc nhóm, tính sáng tạo, tự chủ và tích cực của sinh viên. Các […]
21 Tháng Chín, 2016

CLB IT: Quy chế hoạt động Câu lạc bộ

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1:    Mục đích Tạo sân chơi công nghệ (CN), học thuật (HT) cho sinh viên (SV) của Khoa toàn hệ thống, cập nhật CN và nghiên cứu khoa học (NCKH), tạo cầu nối giữa DN và Khoa. Điều 2:    Chức năng và nhiệm vụ Tổ chức hội thảo CNHT/NCKH (nội bộ và có […]