11 Tháng Mười Một, 2017

Thời khóa biểu ispace Tuần 26/08/2019 – 31/08/2019

       
25 Tháng Chín, 2017

LỄ KHAI GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 25

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 25 VÀ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM 2017 VÀO NGÀY 22/09
20 Tháng Chín, 2016

Quy định thực tập và đồ án tốt nghiệp

1-  Thực hiện đồ án Nhận đề tài vào đầu giai đoạn 2, học kỳ cuối của khoá học, căn cứ theo tiến độ học tập; Thời gian từ 3 – 5 tháng đối với trình độ trung cấp nghề; từ 4 – 6 tháng đối với trình độ cao đẳng nghề. Thực hiện đề tài theo nhóm, từ 3 […]