CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 1. Đánh giá kết quả học tập theo quá trình:

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng cả quá trình học tập với những sản phẩm cụ thể qua từng môn học, học kỳ và khóa chuyên đề chứ không chỉ bằng bài thi cuối kỳ.

Mỗi môn học gồm 5 bài thực hành tại lớp, 1 bài thực hành tại xưởng thực tập, 5 bài kiểm tra trắc nghiệm và 2 bài báo cáo (Báo cáo kết quả thực hành và Báo cáo cuối môn).

Với các môn học chuyên sâu nghề, sinh viên thi thực hành tại phòng Lab. Với các môn học còn lại, sinh viên thi trắc nghiệm trên máy tính, cùng một đề thi và biết điểm ngay sau khi hoàn thành bài thi.

Toàn bộ hoạt động thi cử tại iSpace Cần Thơ được tổ chức theo hình thức thi online trên máy tính để đảm bảo yếu tố công bằng trong đánh giá kết quả, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí.

 iSpace Cần Thơ – Sinh viên tại Cần Thơ trong ngày tốt nghiệp ra Trường 

 iSpace Cần Thơ – Sinh viên thi trắc nghiệm trên máy tính 

 iSpace Cần Thơ – Sinh viên thi thực hành tại phòng Lab

 2. Doanh nghiệp tham gia đào tạo và sát hạch đầu ra: 

Doanh nghiệp tham gia đào tạo, cung cấp dự án cho sinh viên thực hành – thực tập, giúp đỡ sinh viên thực hiện đồ án và trực tiếp sát hạch chuyên môn lẫn kỹ năng cho các bạn ra trường.

 Trước khi tốt nghiệp, mỗi sinh viên đều có thời gian thực tập thực tế tại doanh nghiệp để học việc, tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm phục vụ việc thực hiện đồ án và làm quen với môi trường doanh nghiệp. Kết thúc giai đoạn này, sinh viên phải chứng minh được kết quả học việc bằng sản phẩm thực tế có khả năng sử dụng và được đánh giá bởi doanh nghiệp.

Để chính thức ra trường, ngoài bảo vệ đồ án trước hội đồng, sinh viên còn phải vượt qua một buổi phỏng vấn trực tiếp của các nhà tuyển dụng để kiểm tra năng lực làm việc và khả năng xử lý tình huống. Sinh viên thể hiện tốt tại buổi sát hạch tốt nghiệp này có cơ hội được doanh nghiệp tuyển dụng ngay. 

 

 iSpace Cần Thơ  – Doanh nghiệp sát hạch đầu ra cho sinh viên

3. Đào tạo kỹ năng theo chuẩn LCCI: 

 Tại iSpace Cần Thơ, kỹ năng là một môn học bắt buộc, áp dụng cho tất cả sinh viên và được giảng dạy theo chuẩn LCCI.

 Nhà trường đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên qua việc tổ chức các câu lạc bộ, sân chơi kỹ năng mềm, mời các doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng đến để chia sẻ với các bạn về kỹ năng sống và kinh nghiệm lập nghiệp. 

  Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ