HỌC PHÍ CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO NĂM 2020

Ghi chú:

  • Học phí trên đã bao gồm học phí Anh Văn, thực hiện đề tài và bảo vệ tốt nghiệp.
  • Sinh viên đóng học phí cho cả học kỳ I và học kỳ II thì được giảm 10% trên học phí của học kỳ II.
  • Sinh viên đóng học phí 1 lần (trọn khóa) hoặc 1 năm (3 học kỳ) thì được giảm 10% trên số học phí mỗi lần đóng.
  • Miễn giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định của nhà nước.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ