TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Trường Cao Đẳng iSpace Cần Thơ xác định sứ mệnh của Chính mình là:

  • Trở thành một trường Cao đẳng đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao chuyên về thực hành và đáp ứng được nhu cầu giáo dục, đào tạo của cộng đồng và nhu cầu nhân lực của xã hội.
  • Góp phần tạo ra nhiều “Cử Nhân/Kỹ Sư Thực Hành” có chất lượng chuyên môn cao cung cấp cho ngành Công nghệ Thông tin (chú trọng An ninh mạng) trong nước và quốc tế.
  • Nâng cao tri thức và bồi dưỡng kỹ năng cho toàn thể cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước trong nền kinh tế toàn cầu hóa.
  • Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và xã hội.

Để thực hiện Sứ mệnh, Trường Cao Đẳng Nghề iSpace Cần Thơ cam kết:

  • Không ngừng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo hiện có và phát triển chương trình đào tạo mới.
  • Giữ vững và nâng cao trình độ của đội ngũ giảng dạy và nhân viên thông qua các chương trình tuyển dụng và huấn luyện.
  • Bảo đảm cho sinh viên học tập làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp hiện đại.
  • Sinh viên ra trường có trình độ chuyên môn cao sau khi trải qua các kỳ thi của nhà trường và sự kiểm chứng, sát hạch của các doanh nghiệp.

Trường Cao đẳng An ninh mạng  hình thành và phát triển

Trường Cao Đẳng iSpace Cần Thơ