Lập trình di động: Ngành mới đang “hot”
21 Tháng Chín, 2016
Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị mạng Sec+ – Network Admin
21 Tháng Chín, 2016

Chương trình đào tạo Cao đẳng An ninh mạng – CyberSec

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo sinh viên trở thành những Chuyên viên An ninh mạng thực thụ với khả năng làm chủ công nghệ và bảo vệ an toàn hệ thống thông tin (HTTT) trên nền Windows, Linux và thiết bị hạ tầng mạng; làm chủ các công nghệ bảo mật tiên tiến nhất; nắm bắt các kỹ thuật tấn công và phòng thủ trong chiến tranh thông tin.

 

II. KHẢ NĂNG SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC:

 • Kiến thức nền tảng về bộ giao thức TCP/IP;
 • Kỹ năng phân tích luồng dữ liệu, phân tích và xử lý các mã độc hại trong hệ thống mạng;
 • Thiết lập và quản trị an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống trên nền tảng Windows và Linux;
 • Làm chủ công nghệ và triển khai hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống từ bên trong và bên ngoài;
 • Triển khai hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) và hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS);
 • Khả năng nhận biết các phương thức, chiến thuật, chiến lược tấn công của tin tặc để bảo vệ hệ thống;
 • Khả năng phát hiện các lỗ hỏng bảo mật ứng dụng web, chiến lược phòng thủ, các thủ thuật và kiến trúc tổng thể về an toàn ứng dụng web;
 • Giám sát ANTT (an ninh thông tin): Phương pháp tiếp cận chủ động mới đối với các vấn đề an ninh thông tin, phát hiện sớm các hành vi xâm nhập và ngăn chặn các nỗ lực tấn công, kỹ năng trong triển khai giám sát liên tục theo chuẩn của Viện tiêu chuẩn Mỹ (NIST);
 • Kỹ năng ứng cứu sự cố về ANTT: các quy trình ứng cứu sự cố nhằm bảo vệ hệ thống mạng thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời các ứng dụng và luồng dữ liệu mạng độc hại;
 • Phát triển cá nhân: kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, tổ chức công việc, tổ chức cuộc họp, ghi chép, viết báo cáo, viết hồ sơ, văn hóa doanh nghiệp, sức khỏe và an toàn lao động.

III. VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN VÀ SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC:

 IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT:

V. LƯU Ý QUAN TRỌNG:

 • Đối với trình độ Trung cấp (TC): Chương trình đào tạo gồm 4 học kỳ;
 • Đối với trình độ Cao đẳng (CĐ): Chương trình đào tạo gồm 7 học kỳ;
 • Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp CNTT: Chương trình đào tạo gồm 3 học kỳ (Sinh viên học từ học kỳ 5 đến học kỳ 7, dựa vào bảng điểm để xét miễn MH/MĐ cho SV hay những MH/MĐ mà SV cần học bổ sung);
 • Nghề An ninh mạng và nghề Quản trị mạng: học chung từ học kỳ 1 đến học học kỳ 3;
 • Những MH/MĐ có mã là CĐ01..n: Không tính vào điểm trung bình toàn khóa;
 • Thực tập tốt nghiệp; Thực hiện đề tài; và Bảo vệ tốt nghiệp: SV thực hiện theo quy định hiện hành của Khoa CNTT.
 • Cột “Buổi”:
  • Là thời gian SV học trên lớp có GV giảng dạy;
  • Ngoài ra SV rèn luyện tại xưởng thực hành/phòng Lab cùng GV hay tự học.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Trả lời