Chương trình đào tạo Cao đẳng An ninh mạng – CyberSec
21 Tháng Chín, 2016
Văn bằng tốt nghiệp Nghề An ninh mạng
27 Tháng Chín, 2016

Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị mạng Sec+ – Network Admin

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 • Đào tạo sinh viên trở thành những Chuyên viên Quản trị mạng thực thụ với khả năng làm chủ hệ thống mạng, triển khai dịch vụ, ứng dụng mạng trên nền Windows và Linux, làm chủ hạ tầng mạng trên nền công nghệ Cisco; đảm bảo an toàn hệ thống và an ninh thông tin (ANTT); làm chủ các công nghệ mạng tiên tiến nhất; giám sát hoạt động và an ninh hệ thống mạng, đảm bảo hệ thống hoạt động xuyên suốt, sẵn sàng và tin cậy cao.
 II. KHẢ NĂNG SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC:
 • Kiến thức nền tảng về bộ giao thức TCP/IP;
 • Làm chủ hệ thống phần cứng máy tính, chẩn đoán và xử lý sự cố máy tính, sự cố dữ liệu;
 • Quản trị hệ thống, an toàn mạng trên nền Windows và Linux;
 • Hoạch định và triển khai các dịch vụ, ứng dụng mạng an toàn trên nền Windows và Linux;
 • Triển khai giải pháp mã nguồn mở cho hệ thống, nâng cao hiệu quả đầu tư hệ thống CNTT vận hành doanh nghiệp;
 • Hoạch định và triển khai hạ tầng mạng trên nền thiết bị công nghệ Cisco; Hệ thống VoIP trên nền công nghệ DrayTek;
 • Triển khai hệ thống ảo hóa và Private Cloud gia tăng hiệu năng và hiệu quả cho tổ chức;
 • Kiến thức về bảo mật hệ thống thông tin (HTTT): nền tảng đảm bảo thông tin, chính sách bảo mật, kế hoạch dự phòng và tính liên tục của hệ thống, phân tích ảnh hưởng của ANTT đến hoạt động của tổ chức; 
 • Kỹ năng phân tích luồng dữ liệu: phân biệt dòng dữ liệu bình thường và bất thường, phân tích một số dòng dữ liệu bất thường nhằm có phương án xử lý kịp thời;
 • Làm chủ công nghệ tường lửa, triển khai hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống từ bên trong và bên ngoài;
 • An toàn dữ liệu: Lưu trữ và truyền nhận, giải pháp chống rò rỉ dữ liệu (DLP);
 • Giám sát hoạt động và an ninh hệ thống mạng: lập hồ sơ giám sát hệ thống cáp truyền dẫn, hạ tầng thiết bị, dịch vụ và ứng dụng mạng, sử dụng công cụ giám sát, xử lý kịp thời đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và tính sẵn sàng cao. Triển khai và vận hành khai thác các hệ thống giám sát an ninh mạng; 
 • Phát triển cá nhân: kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, tổ chức công việc, tổ chức cuộc họp, ghi chép, viết báo cáo, viết hồ sơ, văn hóa doanh nghiệp, sức khỏe và an toàn lao động.
 III. VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN VÀ SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC:
 IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT:

 V. LƯU Ý QUAN TRỌNG:
 • Đối với trình độ trung cấp (TC) – 4 HK: chương trình học gồm HK 1 đến HK 4.
 • Đối với trình độ cao đẳng (CĐ) liên thông (từ TC CNTT) – 3 HK: chương trình học gồm HK 5 đến HK 7 (dựa vào bảng điểm để xét miễn MH/MĐ cho SV hay những MH/MĐ mà SV cần học bổ sung).
 • Nghề An ninh mạng và Quản trị mạng: học chung từ HK 1 – HK 3;
 • Những MH/MĐ có mã là CĐ01..n. thì không tính vào điểm trung bình toàn khóa;
 • Thực tập tốt nghiệp; Thực hiện đề tài; và Bảo vệ tốt nghiệp: SV thực hiện theo quy định hiện hành của khoa.
 • Cột “Buổi”:
  • Là thời gian SV học trên lớp có GV giảng dạy;
  • Ngoài ra SV rèn luyện tại xưởng thực hành/phòng Lab cùng GV hay tự học.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Trả lời