Chương trình đào tạo Cao đẳng Lập trình ứng dụng di động – Mobile Application Development
20 Tháng Chín, 2016
Trình độ CĐ KT truyền hình Internet – Digital Television
20 Tháng Chín, 2016

Chương trình đào tạo Cao đẳng Thiết kế đồ họa – Graphic Design

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 • Đào tạo sinh viên trở thành những Chuyên viên Thiết kế đồ họa – truyền thông đa phương tiện thực thụ với khả năng làm chủ công nghệ đồ họa, thiết kế các ấn phẩm đồ họa: Layout web, Bao bì thương phẩm, ấn phẩm truyền thông, bộ nhận diện thương hiệu, TVC.

II. KHẢ NĂNG SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC:

 • Kiến thức nền tảng về lập trình và đồ họa máy tính, khoa học màu sắc, nguyên lý thị giác và mỹ thuật;
 • Làm chủ hệ công nghệ, các công cụ thiết kế đồ họa và mỹ thuật đa phương tiện;
 • Thiết kế bao bì sản phẩm, ấn phẩm quảng cáo;
 • Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu;
 • Thiết kế layout Web và Web Design;
 • Thiết kế TVC quảng cáo;
 • Kỹ xảo dựng hình 3D;
 • Phát triển cá nhân: kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, tổ chức công việc, tổ chức cuộc họp, ghi chép, viết báo cáo, viết hồ sơ, văn hóa doanh nghiệp, sức khỏe và an toàn lao động.

III. VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN VÀ SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC:

 • Bộ ấn phẩm ảnh nghệ thuật
 • Bộ ấn phẩm tạp chí/sách/báo
 • Bộ sản phẩm giao diện web
 • Bộ ấn phẩm TVC quảng cáo, hình hiệu TV-Intro
 • Bộ ấn phẩm nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp
 • Văn bằng tốt nghiệp “Cao đẳng Thiết kế đồ họa.
 • Văn bằng tốt nghiệp “Cao đẳng Quản trị mạng Sec+.
 IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT:
 

V. LƯU Ý QUAN TRỌNG:

 • Đối với trình độ trung cấp (TC) – 4 HK: chương trình học gồm HK 1 đến HK 4.
 • Đối với trình độ cao đẳng (CĐ) liên thông (từ TC CNTT) – 3 HK: chương trình học gồm HK 5 đến HK 7 (dựa vào bảng điểm để xét miễn MH/MĐ cho SV hay những MH/MĐ mà SV cần học bổ sung).
 • Nghề Lập trình ứng dụng di động và Thiết kế đồ họa: học chung HK 1;
 • Những MH/MĐ có mã là CĐ01..n. thì không tính vào điểm trung bình toàn khóa;
 • Thực tập tốt nghiệp; Thực hiện đề tài; và Bảo vệ tốt nghiệp: SV thực hiện theo quy định hiện hành của khoa.
 • Cột “Buổi”:
  • Là thời gian SV học trên lớp có GV giảng dạy;
  • Ngoài ra SV rèn luyện tại xưởng thực hành/phòng Lab cùng GV hay tự học.

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Trả lời